Reviderat datum för nästa planerade utlysning

Mot bakgrund av det stora intresset för vår senaste utlysning kommer vi att revidera vår utlysningsplan. Revideringen innebär att vi inte kommer att öppna för ansökningar som planerat den 4 maj.

Istället kommer vi att se över de finansiella förutsättningarna och återkomma med ett nytt datum för när utlysningen kan öppna.

År 2022 är fondens startår i Sverige där vi i enlighet med vår utlysningsstrategi fokuserar på att medel från fonden så fort som möjligt ska komma målgruppen till del. Ovan information påverkar inte den långsiktiga planering av utlysningar som vi kommunicerat tidigare, exempelvis vid vårt informationsseminarium under sensommaren 2021. För år 2023 och framåt planeras en årlig utlysning på våren med projektstart året efter. Om finansiella förutsättningar finns kommer vi även att öppna för ansökningar i mindre skala direkt efter årsskiftet från och med 2024, för projektstart samma år.

Om du har frågor om planerade utlysningar kontakta fonderna@migrationsverket.se

EU fondlogga