Utlysningen är stängd - nu påbörjas granskningen

Den 26 april stängde det andra utlysningstillfället för medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027

Det här var det första utlysningstillfället som omfattade konkurrerande utlysningar. När utlysningen stängde hade 15 ansökningar lämnats för projekt med stöd av fonden som vi nu kommer att handlägga.
Fonden har nu påbörjat granskningen av de inkomna projektansökningarna. Vår förhoppning är att kunna fatta beslut i början av sommaren. Planen är dock preliminär och kan komma att ändras. Vi inväntar fortfarande att kommissionen ska godkänna det nationella programmet för AMIF Sverige. Innan programmet är godkänt kommer vi inte fatta beslut i några ärenden, men vi arbetar på att kunna göra det så fort vi kan när programmet väl är godkänt.

Vi är glada att kunna konstatera att så många aktörer visat intresse för och ansökt om stöd av AMIF 2021-2027. Det stora intresset för utlysning gör också att vi kommer att revidera vår utlysningsplan för 2022.

EU fondlogga