Kulturdialog genom tolk höll sin slutkonferens

Den 24 maj samlade Linnéuniversitetet forskare och tjänstemän inom integrationsområdet när projekt Kulturdialog genom tolk höll sin slutkonferens. Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Region Örebro läns Tolk- och översättarservice samt Borlänge kommuns tolkförmedlingen.

Projektet presenterade sina resultat och visade planeringen framåt. Forskare, och tolkar fyllde på med sina iakttagelser.

­- Det är tydligt att projektet har gett nyanlända ett redskap att hantera sin nya tillvaro och tjänstemän har fått ett redskap i sitt arbete med likvärdig och icke-diskriminerande samhällsservice, säger Marina Andersson, projektkoordinator på Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

­-”Tolkarna ser framemot nya dialogföreläsningar med målgruppen och medger att projektarbete tillsammans med forskare har ändrat synen på deras roll och vikten av deras uppdrag. Tolkförmedlingarna har redan inlett diskussioner med sina politiker om implementering av kulturdialoger i SFIs verksamhet, berättar Kajsa Milstam, Region Örebro läns Tolk- och översättarservice.
Kajsa Milstam, Region Örebro läns Tolk- och översättarservice Foto: Marina Andersson

Kajsa Milstam, Region Örebro läns Tolk- och översättarservice Foto: Marina Andersson

Linnéuniversitetets forskare har bildat flerpartssamarbete med bl. a Stockholms universitet, dit flera lärosäten har anslutit sig i satsningen ”Interprofessionellt utbyte mellan tolkar och andra välfärdsprofessioner” säger Kristina Gustafsson, projektledare för Kulturdialog genom tolk som avrundar dagen.

Projektet slutar i juni 2022, men dess arbete fortsätter i andra former och med nya samarbetspartners.

Forskare Linnéuniversitetet

Forskare Eva Norström samt Linnéa Åberg, forskare, post doc Linnéuniversitetet Foto: Marina Andersson

Resultat projekt Kulturdialog genom tolk

  • Inom projektet har ytterligare 18 tolkar utbildats till att ge dialogföreläsningar..
  • De 11 tolkar som ingick i projektet genomförde drygt 200 föreläsningar i dialog med nyanlända och tjänstemän inom olika välfärdsinstitutioner.
  • Föreläsningarna har förmedlat kunskap i frågor om kultur, värderingar, samhälle, diskriminering och rasism till fler än 2000 nyanlända och anställda.
  • Forskare gjorde 71 observationer och djupintervjuade 47 personer.
  • Forskarnas vetenskapliga utvärdering ligger till grund till projektets framtagna kursplan och metodstödet för fortsatt utbildning av tolkar.