Utlys­ning öppnar för aktörer på migra­tions- och integ­ra­tions­om­rådet

Den fjärde utlysningen inom den nya programperioden för Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 öppnar den 15 juni. Den riktar sig till aktörer på
migrations- och integrationsområdet med projekt inom målområde 1, 2 och 3.

Aktörer kan ansöka för projekt som ska pågå mellan 1 till 3 år och med en totalbudget mellan 10­-15 miljoner kronor för projekttiden. I utlysningstexterna som publiceras den 15 juni kommer det framgå för vilka typer av projekt som det går att söka stöd för.

Utlysningen är öppen mellan den 15 juni till den 15 september.

Här finns mer ytterligare information och hela utlysningsplanen för 2022.

Utlysningstexten kommer att publiceras inom kort både i "Min ansökan" och på webbplatsen.

EU fondlogga