Problem att spara programindikatorer i Min ansökan

Det är för närvarande problem att spara ändringar under programindikatorer. Problemet gäller de utlysningar där specifikt mål är förvalt.

Här visar vi hur du kan komma runt problemet i Min ansökan tills det är åtgärdat.

Felmeddelande i Min ansökan

Klicka på bilden för att göra den större.

För att lösa det behöver du ändra specifikt mål till något annat och sedan ändra tillbaka till rätt specifikt mål igen.

  1. Kryssa ner felmeddelanderutan och ta bort eventuella osparade ändringar genom att trycka på Avbryt högst upp till höger.
  2. Gå till Uppgifter om projektet
  3. Välj specifikt mål -> Ändra
Uppgifter om projektet i Min ansökan

Klicka på bilden för att göra den större

4. Välj något annat Specifikt mål och tryck på OK

5. En ruta kommer upp om att ändra resultatkedja för indikatorer, tryck på OK

6. Ändra sedan tillbaka till det ursprungliga specifika målet och tryck på OK

7. Samma ruta kommer upp igen om att ändra resultatkedja för indikatorer, tryck på OK

Problemet kommer vara med som en av åtgärderna i kommande programuppdatering i höst.

Om du har frågor, kontakta fonderna@migrationsverket.se