Handbok – fler avsnitt publi­ce­rade

Under rubriken Handbok finns två nya avsnitt publicerade. De nya avsnitten riktar sig till projekt som kommer att beviljas stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.

I avsnittet Att bedriva projekt finns ännu så länge information om revisioner och vilka kontroller stödmottagaren kan vara föremål för under projekttiden samt hur Migrationsverket arbetar mot ekonomiska oegentligheter. Innehåll gällande förskottsutbetalning och hur stödmottagare kan genomföra ändringar i projekt är under framtagning och detsamma gäller innehållet under rubriken Att ansöka om utbetalning.

I avsnittet Villkor för stöd beskrivs för vilka kostnader stödmottagare kan få stöd samt vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. Avsnittet ger även exempel på indirekta kostnader och på kostnader som inte är stödberättigande. Där finns också information om vilka synlighets- och kommunikationskrav stödmottagarna behöver uppfylla.

De delar i handboken som just nu saknar innehåll kommer fyllas med information under hösten.

Behöver du stöd i en fråga och information saknas i handboken? Välkommen att kontakta: fonderna@migrationsverket.se