Resultat av utlys­ningar inom AMIF 2021–2027

Den 19 juli 2022 godkändes Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021–2027. Det betyder att beslut om stöd till projekt från AMIF i Sverige har kunnat fattas.

Resultat konkur­re­rande utlys­ning 2022

Den första konkurrerande utlysningen till aktörer inom migrations- och integrationsområdet var öppen mellan 24 mars och 26 april 2022. Utlysningen resulterade i sammanlagt 15 ansökningar om stöd. Samtliga ansökningar gällde stöd till projekt för integrationsåtgärder med möjlighet till 90 procent finansiering av projekt. Tillsammans motsvarade ansökningarna ett ansökt belopp om cirka 1 miljard kronor, inom en utlysning där det fanns cirka 400 miljoner kronor att fördela. Konkurrensen var hård och det kom in många bra ansökningar.

Projekt som har beviljats stöd den 20 juli 2022 finns nedan. Samtliga projekt som har beviljats stöd kommer att arbeta inom området Laglig migration och integration med integrationsåtgärder riktade till målgruppen.

Bevil­jade projekt inom speci­fikt mål 2, Laglig migra­tion och integ­ra­tion

Projektets namn

Stödmottagare

Beviljat stöd

Barn i fokus

Rädda barnens riksförbund

63 007 507 SEK

Yrkesväg

Länsstyrelsen i Värmlands län

111 354 874 SEK

Tidiga Insatser i Samverkan

i Region Uppsala

Region Uppsala

45 883 238 SEK

Samverkan Gävleborg 2022

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

52 488 508 SEK

Helhetslyftet

Västra Götalandsregionen

107 700 350 SEK

Resultat icke-konkur­re­rande utlys­ning 2022

Vi har också den 20 juli 2022 fattat beslut i den allra första utlysningen inom AMIF 2021–2027 som öppnade 15 december 2021. Utlysningen var icke-konkurrerande och riktade sig till Migrationsverket inom specifikt mål 1 eller 2. Projekten som har beviljats stöd är:

Bevil­jade projekt inom speci­fikt mål 1, Asyl

Projektets namn

Stödmottagare

Beviljat stöd

Samhällsintroduktion för asylsökande

Migrationsverket

85 278 514 SEK

Införandet av EU:s Statistikförordning i Sverige

Migrationsverket

22 585 880 SEK

 

Bevil­jade projekt inom speci­fikt mål 2, Laglig migra­tion och integ­ra­tion

Projektets namn

Stödmottagare

Beviljat stöd

Projekt Digital transformation tillstånd (DITT)

Migrationsverket

128 192 450 SEK

Project EQ

(Improved Efficiency and Quality in the migration process)

Migrationsverket

42 738 847 SEK