Utlys­ningen är stängd - nu påbörjas gransk­ningen

Den 15 september stängde det fjärde utlysningstillfället för medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027.

Det här var det andra utlysningstillfället som omfattade konkurrerande utlysningar. När utlysningen stängde hade 18 ansökningar lämnats för projekt med stöd av fonden som vi nu kommer att handlägga. Fonden har nu påbörjat granskningen av de inkomna projektansökningarna. 

Vi är glada att kunna konstatera att så många aktörer visat intresse för och ansökt om stöd av AMIF 2021-2027.

Planerade utlysningar 2022

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen