Inbjudan till konsul­ta­tioner - inför ansökan

Mellan den 15 mars och 21 april finns det möjlighet att boka tid för konsultation för aktörer som planerar att ansöka om stöd inom någon av de utlysningar som är öppna och stänger den 3 maj.

Boka tid för konsultation

En konsultation är en möjlighet att få stöd att förstå redan publicerad information på AMIF:s webbplats så som utlysningstexter och handbok, i relation till den egna projektidén. Vid konsultationen deltar en ekonom och en expert från fonden, vilket ger möjlighet att både ställa frågor om projektidé och om budgetens upplägg. Konsultationen hålls digitalt.

Mejla din boknings­för­frågan:

  • Ange hur många och vilka personer som önskar deltaga
  • Ange vilken dag och tid som önskas (alternativ 1 och 2)
  • samt bifoga de frågor du önskar få svar på under konsultationen.

mejla din förfrågan till: fonderna@migrationsverket.se 

Boknings­bara tider

Mars:

30/3 kl 10-11

30/3 kl 11-12

31/3 kl 11-12

April:

21/4 kl 10 -11

Tider plockas bort vartefter de blir bokade!

Här finns information om den aktuella utlysningen

Information om ansökningsprocessen samt vilka krav som ställs finns under Handbok.