Om Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID).

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden medfinansierar projekt inom:

Målgruppen är tredjelandsmedborgare. Medfinansiering sker med 75 procent.

Sveriges nationella program för AMIFPDF styr hur fondens medel får användas i Sverige.

Läs mer om fonden
Här kan du ladda ner informationsbladet AMIF - på en minutPDF
Här kan du ladda ner en kortfattad broschyr om AMIFPDF
Här hittar du vanliga frågor och svar om AMIFöppnas i nytt fönster


Sidan senast uppdaterad: 2017-06-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?