Om Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID). Programperioden för AMIF löper mellan 2014-2020. Målgruppen är tredjelandsmedborgare, personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater.

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter.

Sveriges nationella program för AMIFPDF

Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet valt att prioritera insatser och medfinansiera projekt inom tre huvudområden:

Att vara delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidra i arbetet med att Sverige bättre tillvaratar alla människors kunskaper och erfarenheter är viktiga anledningar till att söka medel från AMIF. Organisationer kan ansöka om projektstöd under öppna utlysningsperioder. När och vilka som kan söka tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs på www.migrationsverket.se/amif.

Läs mer om Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Informationsblad AMIF – på en minutPDF
Kortfattad broschyr om AMIFPDF
Vanliga frågor och svar om AMIF

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?