Partnerskap kopplade till AMIF

I arbetet med att utforma och genomföra det nationella programmet ska ett partnerskap inrättas. Sverige har valt att utforma ett partnerskap med två nivåer; en Övervakningskommitté och en Expertgrupp.

Partnerskapets huvudsakliga uppgift är att löpande följa utvecklingen och genomförandet av det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Partnerskapet ska också bidra i arbetet med att sprida och utvärdera programmets resultat.

Övervakningskommittén

Övervakningskommittén har en övergripande och strategisk roll och säkerställer bland annat att de olika EU-fonderna kompletterar varandra. Kommittén agerar rådgivande i genomförandet av programmet och tar del av rapporter och utvärderingar. Övervakningskommittén deltar inte i urvalsprocessen av projektansökningar.

Möten med Över­vak­nings­kom­mittén

Ladda ner protokoll från möte 2019-09-27PDF
Ladda ner protokoll från möte 2019-03-22PDF
Ladda ner protokoll från möte 2018-09-21PDF
Ladda ner protokoll från möte 2018-03-16PDF
Ladda ner protokoll från möte 2017-09-22PDF
Ladda ner protokoll från möte 2017-03-17PDF
Ladda ner protokoll från möte 2016-09-23PDF
Ladda ner protokoll från möte 2016-03-18PDF
Ladda ner protokoll från möte 2015-11-20PDF

Expertgruppen

Expertgruppen består av sakkunniga från områden som är relevanta för AMIF. Experterna deltar i urvalsprocessen av projekt med sin sakkunskap inom aktuellt verksamhetsområde. Deras utlåtanden är rådgivande.

Repre­sen­tanter i Expert­gruppen

Här finns en sammanställning över de organisationer som har representanter i ExpertgruppenPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.