Partnerskap kopplade till AMIF

I arbetet med att utforma och genomföra det nationella programmet ska ett partnerskap inrättas. Sverige har valt att utforma ett partnerskap med två nivåer; en Övervakningskommitté och en Expertgrupp.

Partnerskapets huvudsakliga uppgift är att löpande följa utvecklingen och genomförandet av det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Partnerskapet ska också bidra i arbetet med att sprida och utvärdera programmets resultat.

Övervakningskommittén

Övervakningskommittén har en övergripande och strategisk roll och säkerställer bland annat att de olika EU-fonderna kompletterar varandra. Kommittén agerar rådgivande i genomförandet av programmet och tar del av rapporter och utvärderingar. Övervakningskommittén deltar inte i urvalsprocessen av projektansökningar.

Möten med Övervakningskommittén

Ladda ner protokoll från möte 2017-03-17PDF
Ladda ner protokoll från möte 2016-09-23PDF
Ladda ner protokoll från möte 2016-03-18PDF
Ladda ner protokoll från möte 2015-11-20PDF

Expertgruppen

Expertgruppen består av sakkunniga från områden som är relevanta för AMIF. Experterna deltar i urvalsprocessen av projekt med sin sakkunskap inom aktuellt verksamhetsområde. Deras utlåtanden är rådgivande.

Representanter i Expertgruppen

Här finns en sammanställning över de organisationer som har representanter i ExpertgruppenPDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?