Författ­ningar och förord­ningar som reglerar fonden

Olika styrdokument såsom författningar, förordningar och föreskrifter reglerar hur fonden ska användas, fondförvaltningens arbete och det nationella programmets genomförande i Sverige.  

Nedan EU-förordningar kan vara bra för den som funderar på att söka projektmedel att läsa igenom och sätta sig in i. Det är emellertid Sveriges nationella programPDF, som bygger på EU-förordningarna, som styr hur fondens medel får användas i Sverige. Det finns skrivningar i EU-förordningarna som Sverige valt att inte tillämpa.

Rådets förordning nummer 514 2014PDF
Rådets förordning nummer 514 2014 engPDF

Rådets förordning nummer 516 2014PDF
Rådets förordning nummer 516 2014 engPDF

I förordning (2014:1538) kan du läsa mer om förvaltningen av Asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige.
Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfondenPDF

Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Samarbeten inom ramen för fonden ska baseras på de europeiska gemensamma principerna för integration.
En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionenPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?