Författningar och förordningar

Olika styrdokument såsom författningar, förordningar och föreskrifter reglerar hur fonden ska användas, fondförvaltningens arbete och det nationella programmets genomförande i Sverige.  

Nedan EU-förordningar kan vara bra för den som funderar på att söka projektmedel att läsa igenom och sätta sig in i. Det är emellertid Sveriges nationella program, som bygger på EU-förordningarna, som styr hur fondens medel får användas i Sverige. Det finns skrivningar i EU-förordningarna som Sverige valt att inte tillämpa.

Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfondenPDF

Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfondenöppnas i nytt fönster

Allmänna villkor för Asyl-, migrations- och integrationsfondenPDF

Rådets förordning nr 514 2014PDF
Rådets förordning nr 514 2014 engPDF

Rådets förordning nr 516 2014PDF
Rådets förordning nr 516 2014 engPDF

I förordning (2014:1538) kan du läsa mer om förvaltningen av Asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige.
Ladda ner förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfondenPDF.

Samarbeten inom ramen för fonden ska baseras på de europeiska gemensamma principerna för integration.
En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?