Migrationsverket logotyp

Författ­ningar och förord­ningar som reglerar fonden

Olika styrdokument såsom författningar, förordningar och föreskrifter reglerar hur fonden ska användas, fondförvaltningens arbete och det nationella programmets genomförande i Sverige.  

Nedan EU-förordningar kan vara bra för den som funderar på att söka projektmedel att läsa igenom och sätta sig in i. Det är emellertid Sveriges nationella programPDF, som bygger på EU-förordningarna, som styr hur fondens medel får användas i Sverige. Det finns skrivningar i EU-förordningarna som Sverige valt att inte tillämpa.

Rådets förordning nummer 514 2014PDF
Rådets förordning nummer 514 2014 på engelskaPDF

Rådets förordning nummer 516 2014PDF
Rådets förordning nummer 516 2014 på engelskaPDF

I förordning (2014:1538) kan du läsa mer om förvaltningen av Asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige.
Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfondenPDF

Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Samarbeten inom ramen för fonden ska baseras på de europeiska gemensamma principerna för integration.
En gemensam agenda för integration – En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionenPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?