Migrationsverket logotyp

Halvtidsutvärdering AMIF

Under sommaren och hösten 2017 genomförde funktionen för fonderna en halvtidsutvärdering av nationella programmet. Utvärderingen ska bidra till att förbättra kvalitén i utformningen och genomförandet av de nationella programmen.

Utvärderingen avsåg genomförandet av de åtgärder och framsteg som gjorts av projekt som medfinansieras från AMIF. Det är insatser som skett under perioden 1 januari 2014 till den 30 juni 2017 som utvärderats.

Ramböll Management Consulting (Ramböll) anlitades av funktionen för fonderna i maj 2017 för att genomföra halvtidsutvärderingen av det nationella programmet.

Rapporten för halvtidsutvärderingen skickades till europeiska kommissionen i slutet av december 2017.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?