Halvtidsutvärdering AMIF

Under sommaren och hösten 2017 genomförde funktionen för fonderna en halvtidsutvärdering av nationella programmet. Utvärderingen ska bidra till att förbättra kvalitén i utformningen och genomförandet av de nationella programmen.

Utvärderingen avsåg genomförandet av de åtgärder och framsteg som gjorts av projekt som medfinansieras från AMIF. Det är insatser som skett under perioden 1 januari 2014 till den 30 juni 2017 som utvärderats.

Ramböll Management Consulting (Ramböll) anlitades av funktionen för fonderna i maj 2017 för att genomföra halvtidsutvärderingen av det nationella programmet.

Rapporten för halvtidsutvärderingen skickades till europeiska kommissionen i slutet av december 2017.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.