Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 3: Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Regeringskansliet
  • Projektperiod: 2023-02-01—2025-12-31
  • Planerat antal deltagare: 100 personer
  • Total budget: 11 777 318 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 10 599 586 SEK
  • Kontaktperson projektet: Henrik Malm Lindberg
  • Projektets webbsida: Delmi - Återvändande som internationell migrationspolitik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samman­fatt­ning av projekt: Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser

Projektet "Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser" ska bidra till en mer hållbar, effektiv och human återvändandeprocess där fler återvänder frivilligt. Fokus är på följande: hur diplomatiska verktyg samt internationellt (och nationellt) samarbete kan främja ett effektivt och hållbart återvändande i humana former. I det ingår återtagandeavtalens roll och funktion, ambassadernas roll i återvändandeprocessen, det nordiska samarbetet i frågan samt hur svenska och andra EU-länders myndigheter kan få till stånd en bättre koordination, också med mottagarländernas myndigheter. Ambitionen är att ta fram och sprida ny kunskap, agera brobyggare och bidra till ett stärkt samarbete, öka kompetensen samt utveckla metoder och arbetssätt bland aktörer som arbetar med återvändande. Därmed kan kapaciteten hos myndigheter i Sverige och i EU förbättras vilket i sin tur ger förutsättningar för att öka och effektivisera det frivilliga återvändandet.

Sidan senast uppdaterad: