Barn i fokus

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Konkurrerande utlysning mars 2022
  • Stödmottagare: Rädda Barnens Riksförbund
  • Projektperiod: 2022-11-01— 2025-12-31
  • Planerat antal deltagare: 2900
  • Total budget: 70 008 342 Sek
  • Beviljat AMIF stöd: 63 007 507 Sek
  • Kontaktperson projektet: Susanna Olofsson
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Barn i fokus

Projektet Barn i fokus bidrar till en mer hållbar och inkluderande integration för barn och deras föräldrar genom att sätta barnrätts- och familjeperspektivet i fokus i tidiga och behovsanpassade insatser. Barn i fokus erbjuder barn och familjer både grupp- och individstöd med utgångspunkt i deras egenidentifierade behov och förutsättningar. Projektet arbetar med att öka den lokala samverkan samt stärka kapacitet och organisering för att synliggöra, erkänna och bemöta barn och föräldrars behov tidigt i integrationsprocessen. Barn och föräldrar kommer i direkta möten med lokala aktörer och beslutsfattare få göra sina röster hörda i frågor som berör dem.

Målet är ett skapa bättre förutsättningar för välmående, egenmakt, hälsa samt möjligheter för barn och deras familjer att etablera sig i det svenska samhället. Barn i fokus genomförs i nio kommuner över hela Sverige, från Boden i norr till Markaryd i söder.

Sidan senast uppdaterad: