Barn i fokus

Projekt­fakta

Samman­fatt­ning av projekt: Barn i fokus

Projektet Barn i fokus bidrar till en mer hållbar och inkluderande integration för barn och deras föräldrar genom att sätta barnrätts- och familjeperspektivet i fokus i tidiga och behovsanpassade insatser. Barn i fokus erbjuder barn och familjer både grupp- och individstöd med utgångspunkt i deras egenidentifierade behov och förutsättningar. Projektet arbetar med att öka den lokala samverkan samt stärka kapacitet och organisering för att synliggöra, erkänna och bemöta barn och föräldrars behov tidigt i integrationsprocessen. Barn och föräldrar kommer i direkta möten med lokala aktörer och beslutsfattare få göra sina röster hörda i frågor som berör dem.

Målet är ett skapa bättre förutsättningar för välmående, egenmakt, hälsa samt möjligheter för barn och deras familjer att etablera sig i det svenska samhället. Barn i fokus genomförs i nio kommuner över hela Sverige, från Boden i norr till Kristianstad i söder.

Sidan senast uppdaterad: