EMIN – Europeiska Migrations- och Integrationsnätet

Projekt­fakta

 • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
 • Utlysning: Konkurrerande utlysning mars 2022
 • Stödmottagare: Ronneby kommun
 • Projektperiod: 2023-01-01— 2024-01-31
 • Planerat antal deltagare: 1000 personer
 • Total budget: 44 769 881 Sek
 • Beviljat AMIF stöd: 40 292 894 Sek
 • Kontaktperson projektet: Henrik Lövgren
 • Projektets webbsida: BIU – Blekinge Integrations- och Utbildningscenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samman­fatt­ning av projekt: EMIN – Europeiska Migrations- och Integrationsnätet

EMIN ska fortsätta att tillhandahålla en digital plattform och leveransstruktur av skräddarsydda insatser för att möta samhällsutmaningen kring integration av AMIF:s målgrupp.

Forskning och utredningar påvisar att ojämlik hälsa, brist på likvärdighet inom utbildning, samt en svag etablering för nyanlända på arbetsmarknaden, försvårar integrationen. Ingen enskild aktivitet kan lösa problemet med att skapa likvärdiga förutsättningar för målgruppen, utan vi måste följa individen och tillföra individanpassade och sammanhängande insatser inom olika områden när och där det behövs.

För att lösa dessa prioriterade problem fokuserar EMIN på två viktiga delar:

 1. En gemensam, samproducerande digital värdekedja runt individen för att tillhandahålla skräddarsydda integrationsåtgärder till målgruppen.
 2. En användarvänlig och skalbar digital arbetsmodell och plattform samt utreda förutsättningar för hur denna kan ägas och förvaltas i framtiden där en analys av IT-utveckling och drift ingår.

Sidan senast uppdaterad: