EQ

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Icke-konkurrerande utlysning (december 2021)
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2022-03-01— 2025-02-28
  • Planerat antal deltagare: N/A
  • Total budget: 56 985 128 Sek
  • Beviljat AMIF stöd: 42 738 847 Sek
  • Kontaktperson projektet: Niklas Link
  • Projektets webbsida:

Samman­fatt­ning av projekt: Project EQ (improved Effi­ci­ency and Quality in the migra­tion process)

Huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UM) flyttades 2020 från UD till Migrationsverket. Sedan övertagandet har ett flertal utvecklingsområden identifierats i såväl Sverige som vid UM. Syftet med projektet är att utveckla möjligheten att möta sökandes behov genom en sammanhållen ärendeprocess med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. En central del är att säkerställa ett ärendeflöde som är förutsägbart för ökad planerbarhet och förbättrad service samtidigt som det skapar förutsättningar för digitalisering. För att bidra till hög kvalitet kommer projektet säkerställa att personalen vid UM har rätt kompetens och ta fram verktyg för att följa upp verksamheten.

Projektet ska på så sätt stärka rättssäkerheten och bidra till att öka förtroendet för såväl Migrationsverket som Sverige samtidigt som sökande får bättre service med kortare handläggningstider.

Sidan senast uppdaterad: