Helhetslyftet

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Konkurrerande utlysning mars 2022
  • Stödmottagare: Västra Götalandsregionen
  • Projektperiod: 2022-09-01— 2025-08-31
  • Planerat antal deltagare: 2400
  • Total budget: 119 667 055 Sek
  • Beviljat AMIF stöd: 107 700 350 Sek
  • Kontaktperson projektet: Therese Ydrén
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Helhetslyftet

Målet med projekt helhetslyftet är att genom utbildningar som är anpassade till målgruppens behov och bygger på deltagarnas delaktighet samt kompetensstöd till lärarna bidra till att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare. De utbildningar vi bedriver kombinerar studier i svenska med yrkesstudier eller andra förberedande insatser inför arbetslivet.

Människors hälsa och livssituation påverkar möjligheten att ta till sig utbildning och därför satsar vi på att integrera hälsokommunikation och föräldrastöd i projektet. Kunskap och kompetens finns hos projektpartners och genom samverkan mellan olika organisationer och sektorer samt över kommungränser ges förutsättningar för utveckling av metoder och arbetssätt. Ett respektfullt bemötande, medskapande, jämställdhet och jämlikhet är centrala perspektiv i satsningen och alla projektmedarbetare måste därför delta i en gemensam kompetensutbildning utifrån dessa perspektiv.

Sidan senast uppdaterad: