Jobbsteget Tillsammans

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Nema Problema
  • Projektperiod: 2023-02-01—2025-12-31
  • Planerat antal deltagare: 500 personer
  • Total budget: 12 387 420 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 9 290 565 SEK
  • Kontaktperson projektet: Petra Lindberg
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Jobbsteget Tillsammans

Tredjelandsmedborgare har väsentligt lägre sysselsättningsgrad än både inrikes födda svenskar och andra grupper av utrikes födda. Detta försämrar deras chanser att integreras i Sverige. Därför jobbar Nema Problema med integrationsåtgärder som bidrar till möjligheter för etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Inom projektet Jobbsteget Tillsammans inlåts tredjelandsmedborgare i ett mentorprogram där de matchas med en mentor som har längre erfarenhet av att arbeta i Sverige och som under månadsvisa träffar stödjer adepten på sin väg mot arbetsmarknaden. Vidare rymmer programmet digitala verktyg och gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling. Deltagare synliggörs dessutom för en pool av rekryteringsbolag som kan utgöra en direkt länk till arbetsmarknaden.

Det jämställdhetsintegrerade projektet rymmer också integrationsstrategier som genom spridning når relevanta aktörer för att samordna, förbättra och utveckla metoder för tredjelandsmedborgares väg mot anställning.

Sidan senast uppdaterad: