K.V.O.T

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 1: Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.
  • Utlysning: Icke konkurrerande utlysning (mars 2023)
  • Stödmottagare: Migrationsverket
  • Projektperiod: 2023-08-01—2025-07-31
  • Total budget: 15 009 541 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 11 257 156 SEK
  • Kontaktperson projektet: Johanna Lensell Rebillon
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: KVOT (Kommunikation inom Vidarebosättning Och Träffsäker matchning)

Av regeringsbeslut (Ju2022/03760) framgår att grunden för vidarebosättning till Sverige, liksom tidigare, ska utgå ifrån ett individuellt skyddsbehov. Därutöver ska även möjligheterna för svenska kommuner att ordna ett bra mottagande och skapa förutsättningar som ger en välgrundad prognos för god integration i det svenska samhället och i förhållande till svenska värderingar beaktas. Områden som kräver utveckling och förbättring för att möta dessa kriterier har identifierats och utifrån dessa har vi utvecklat en projektidé som består av tre delar:

1) utvecklandet av en förbättrad metod för utredning av vidarebosättningsärenden,

2) utökade plattformar för samverkan kring vidarebosättning samt

3) utvecklandet av en metod för systematisk utvärdering och återkoppling.

Därigenom främjas en god integration av kvotflyktingar i det svenska samhället och i förhållande till svenska värderingar, vilket i längden ger ett hållbart mottagande för samtliga aktörer inom vidarebosättningsprocessen.

Sidan senast uppdaterad: