Region Uppsala Tidiga insatser

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
  • Utlysning: Konkurrerande
  • Stödmottagare: Region Uppsala
  • Projektperiod: 2023-01-01—2025-12-31
  • Planerat antal deltagare: 1156 personer
  • Total budget: 50 981 375 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 45 883 238 SEK
  • Kontaktperson projektet: Tove Östling

Samman­fatt­ning av projekt: Tidiga insatser

Projektet Tidiga Insatser i Samverkan i Region Uppsala vill bidra till att stärka och utveckla laglig migration samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare. I regionen finns liknande utmaningar och därför finns stora fördelar att i projektsamverkan utveckla tidiga insatser för målgruppens etablering i samhälls- och arbetslivet.

Region Uppsala är projektägare och Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun är projektpartners. Projektets insatser och aktiviteter kommer att ske både på lokal och regional nivå.

Projektets övergripande mål är ett förbättrat mottagande, utvecklad kapacitet och förbättrad samverkan hos ansvariga myndigheter och aktörer i region Uppsala samt förbättrad etablering för målgruppen på arbetsmarknaden och i samhället genom tidiga målgruppsanpassade och likvärdiga insatser.

Sidan senast uppdaterad: