SOS Barnbyar Sverige - Familjepartner

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2:Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Sos-Barnbyar Sverige
  • Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-31
  • Planerat antal deltagare: 480 personer
  • Total budget: 14 920 500 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 11 190 376 SEK
  • Kontaktperson projektet: Amy Feng
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: SOS Barnbyar Sverige - Familjepartner

SOS Barnbyar har under flera år bedrivit familjestärkande nationell verksamhet. De har utvecklat en metodik som utgår från ett holistiskt arbetssätt som erbjuder ett omfattande stöd för familjen som helhet, samtidigt som de arbetar strategiskt med påverkansarbete & kunskapsspridning. Deras erfarenhet har visat att tredjelandsmedborgare i synnerhet nyanlända familjer i många fall får information och från många olika källor, men saknar någon som arbetar med familjen utifrån ett holistiskt perspektiv. Projektet Familjepartner erbjuder ett praktiskt vardagsnära & individuellt behovsanpassat stöd med relevanta insatser. Tillsammans med familjen utformar Familjepartner en omfattande stödplan utifrån familjens behov. Detta stärker familjen då dom upplever ökad delaktighet och inflytande över sin egen etableringsprocess. Deras förmåga att möta sina barns behov stärkts. Genom strategiskt påverkansarbete och kunskapsspridning stärker projektet barns rättigheter i samhället.

Sidan senast uppdaterad: