Stärkt vuxenutbildning för nyanlända

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
  • Utlysning: Konkurrerande juni 2022
  • Stödmottagare: Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Projektperiod: 2023-02-01—2026-01-31
  • Planerat antal deltagare: 180 personer
  • Total budget: 12 065 197 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 9 048 897 SEK
  • Kontaktperson projektet: Jenny Hostetter
  • Projektets webbsida: -

Samman­fatt­ning av projekt: Stärkt vuxenutbildning för nyanlända

Projektet tar sin utgångspunkt i behov som identifierats inom Komvux. Första delen handlar om utmaningen med språkundervisning som bedrivs med liten koppling till elevernas kommunikativa behov och som inte matchar språkkraven på arbetsmarknaden. Andra delen rör bristande kvalitet i studie- och yrkesvägledning för vuxna inom utlysningens målgrupper. Syftet med projektet är att med fokus på utlysningens målgrupper stärka kvaliteten i kommunernas vuxenutbildning - dels genom att stärka kvaliteten inom kombinerat yrkesvux, dels genom att öka kunskapen om, och tillgänglighet till studie- och yrkesvägledning. Kommuner i Göteborgsregionen kommer tillsammans med Stockholm stad genomföra ett antal insatser - dokumentera goda exempel på språk- och yrkesintegrerat arbete inom kombinerat yrkesvux, ta fram film som stöd i vägledningsprocessen samt undersöka förutsättningarna för regional samordning av vägledning, och genom detta bidra till att stärka övergångarna till arbete och studier.

Sidan senast uppdaterad: