Yrkesväg

Projekt­fakta

  • Specifikt mål 2: Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare
  • Utlysning: Konkurrerande
  • Stödmottagare: Länsstyrelsen i Värmlands län
  • Projektperiod: 2022-11-01—2026-06-30
  • Planerat antal deltagare: 1076 personer
  • Total budget: 123 727 63 SEK
  • Beviljat AMIF stöd: 111 354 874 SEK
  • Kontaktperson projektet: Marie Andersson
  • Projektets webbsida: yrkesvag.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samman­fatt­ning av projekt: Yrkesväg

Yrkesväg ska bidra till att motverka bristande integration och hög arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare (TLM) som till stor del beror på avsaknad av relevant utbildning. Många yrken/branscher kräver specifik yrkesutbildning och projektet ska därför utveckla målgruppsanpassade utbildningsinsatser och andra stödjande insatser för TLM inom Vuxenutbildningen (VUX) Arbetet sker i samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för målgruppens integration, i syfte att säkerställa likvärdig behandling o stötta o stärka målgruppens etablering i samhälls- och arbetsliv. Insatserna utvecklas i en modell med 3 utbildningsspår med tydlig stegförflyttning som omfattar heltidsstudier där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- o yrkesintegrerade insatser. Projektets övergripande mål är förbättrad integration, förbättrade möjligheter för TLM att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Projektmålet är att TLMs anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete ska ha ökat.

Sidan senast uppdaterad: