Logotyp för AMIF

Att ansöka om utbetalning

Under denna rubrik kommer ni att hitta information och vägledning hur rapporteringen av ert projekt inom programperioden 2021-2027 ska genomföras. Information under de olika rubrikerna kommer publiceras hösten 2022.

Information är under framtagning

Information är under framtagning

Information är under framtagning

Information är under framtagning

Sidan senast uppdaterad: