Migrationsverket logotyp

Europeiska flyktingfonden (ERF)

Flyktingfonden har medfinansierat projekt med målgruppen asylsökande, flyktingar och skyddsbehövande. Sista utlysningen från fonden gjordes hösten 2013. Det går inte längre att ansöka om medfinansiering från fonden.

Flyktingfonden III startade under 2008 och pågick till 2013. De sista projekten som medfinansierades av fonden avslutades 30 juni 2015. Projekt som medfinansierats av fonden har vänt sig till asylsökande, flyktingar och skyddsbehövande. Cirka 100 miljoner kronor per år har disponerats.

Euro­pe­iska flyk­ting­fonden

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet inrättade Flyktingfonden för att underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar. Syftet har också varit att verka för en gemensam solidarisk politik mellan EU:s medlemsländer och att bidra till uppbyggnaden av ett gemensamt asylsystem.

Vilka projekt har medfi­nan­si­e­rats?

Läs mer om de projekt som medfinansierats av Europeiska flyktingfonden

Utvär­de­ring

Ett led i EU-kommissionens uppföljning av SOLID-programmet är att ställa krav på nationella utvärderingar. En nationell utvärdering av Europeiska flyktingfondens programår 2011–2013 har genomförts.

Läs den externa utvärderingenPDF

SOLID – EU:s rampro­gram för migra­tion

Flyktingfonden ingick i EU:s ramprogram "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" (SOLID). Där ingick även Återvändandefonden, Gränsfonden och Integrationsfonden. Funktionen för fonderna på Migrationsverket förvaltar Flyktingfonden och Återvändandefonden. Rikskriminalpolisen förvaltar Gränsfonden medan Svenska ESF-rådet ansvarar för Integrationsfonden.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?