Migrationsverket logotyp

Flyktingfonden II

Flyktingfonden II pågick år 2005–2007. I september 2009 överlämnades en slutrapport om fonden till EU-kommissionen. Under 2009 gjordes även en oberoende utvärdering av Flyktingfonden II.   

Den första Europeiska flyktingfonden (ERF I) startade 2000 och avslutades i och med verksamhetsåret 2004.

Den andra flyktingfonden (ERF II) inrättades med sikte på att den skulle verka 2005–2010. Fondens arbete avbröts dock när EU 2007 beslutade att inrätta en tredje flyktingfond och en ny återvändandefond. Projekt som beviljats medfinansiering från ERF II pågick därför som längst till slutet av 2008.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?