Logotyp för AMIF

Arbete mot ekonomiska oegentligheter

Funktionen för fonderna på Migrationsverket ingår tillsammans med andra myndigheter i Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) som arbetar mot ekonomiska oegentligheter inom EU.

Som ett led i EU:s arbete mot missbruk och bedrägerier har de myndigheter som utsetts att förvalta EU-medel under programperioden 2014–2020 ålagts en skyldighet att aktivt förebygga, upptäcka och korrigera bedrägerier. Myndigheterna samarbetar genom Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet).

SEFI-rådet samordnar Sveriges arbete med EU:s gemensamma antikorruptionssamarbete (OLAF). OLAF bildades 1999 och arbetar för att upptäcka både oavsiktliga misstag och medvetna bedrägerier gentemot EUs budget och institutioner. 

Funktionen för fonderna tillämpar SEFI-rådets anmälningspolicy i samtliga fall av misstänkta EU-bedrägerier.

Läs mer om SEFI-rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om OLAF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: