Extern sakkun­skap och externa tjänster

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster för att genomföra projektet är stödberättigande. Kostnaden för en viss tjänst ska inte överstiga marknadsvärdet och tjänsten ska upphandlas på ett affärsmässigt sätt.

Detta innebär att projekt som organisatoriskt tillhör en upphandlande myndighet följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid inköp av externa tjänster.

För övriga projekt som inte faller under LOU gäller som utgångspunkt; prisjämförelse genom konkurrensutsättning med beaktande av LOU:s principer. Upphandlingar och övriga inköp och affärsuppgörelser ska kunna kontrolleras och ska vara skriftligt dokumenterade.

Läs mer om regler kring affärsmässiga villkor och offentlig upphandling

Sidan senast uppdaterad: