Stödberättigade indirekta kostnader

Beviljade projekt och stödmottagare kan få ersättning för indirekta kostnader. Här framgår vilka kostnader som räknas till indirekta kostnader.

Avser kostnader som är kopplade till projektet men som inte går att identifiera som specifika direkta kostnader.

Funktionen för fonderna på Migrationsverket har beslutat att tillämpa en schablon på 15 procent baserat på de stödberättigande personalkostnaderna. Inga beräkningsunderlag kommer att krävas i samband med ansökan för att projektägaren ska få indirekta kostnader beviljade. Om stödmottagaren redovisar ett lägre utfall gällande personalkostnaderna än budgeterat och/eller om en del av personalkostnaderna inte bedöms stödberättigande, kommer andelen indirekta kostnader att minska.

Indirekta kostnader behöver inte särredovisas i bokföringen. Några underlag som styrker de indirekta kostnaderna krävs inte heller då detta är en schablon.

Vilka kostnader som funktionen för fonderna bedömer vara indirekta finns i Migrationsverkets föreskrifter MIGRFS 2019:6 Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: