Nu påbörjas granskningen - utlysningen är stängd

Den 16 september stängde utlysningsfönstret för den öppna utlysningen.
Att utlysningen stängt blir startskottet för funktionen för fonderna att påbörja granskningen av de inkomna ansökningarna.

Hela processen för granskning till beslut sträcker sig fram till jul och i stora drag ser planeringen ut så här:

  • Från att utlysningen stänger fram till början av oktober så pågår den formella granskningen. I de fall kompletteringar av formalia krävs så har projekten 5 arbetsdagar på sig att inkomma med kompletteringar.
    De projektansökningar som inte uppfyller kraven i den formella granskningen kommer att avvisas och får då besked om att ansökan avslås.

  • Nästa steg är att sakgranska ansökningarna. I det här steget kan förtydliganden gällande projektets innehåll och kostnader krävas. I de fall det blir aktuellt så återsänds ansökan via projektrummet för förtydliganden och det kommer att framgå hur många dagar projekten har på sig att svara.
    Funktionen för fonderna beräknar att vara klara med denna del av processen till mitten av november.

  • Under december fattas beslut om tilldelning av medel. Innan jul kommer alla projekt ha fått svar om ansökan godkänns eller avslås.

I fall en projektansökan behöver kompletteras eller förtydligas så kommer projektet att kontaktas av funktionen för fonderna via mail. Där kommer det att framgå vad det är man förväntas komplettera eller förtydliga och hur lång tid man har på sig återkomma.
Vad som gäller för den utlysning fonden just nu granskar hittar du här. Länk till utlysningstextenPDF.

Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen och granskningen.

Har du frågor? kontakta fonderna@migrationsverket.se

AMIF

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.