Ingen mer utlys­ning under AMIF 2014–2020

Funktionen för fonderna planerar inte att genomföra fler öppna utlysningar inom ramen för programperioden 2014–2020.
En ny programperiod för AMIF inleds 2021 och pågår fram till 2027. Funktionen för fonderna har lämnat ett förslag till nytt nationellt program för AMIF till EU-kommissionen för godkännande.

I det stora hela liknar innehållet i det nya programmet det nuvarande nationella programmet där AMIF ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik inom områdena asyl, laglig migration, integration och återvändande.

När förslag till nationellt program har godkänts av kommissionen kommer funktionen för fonderna att kunna lysa ut fondmedel för den nya programperioden. Nya projekt kommer tidigast kunna starta i början av 2022.

Information om kommande utlysningar kommer vi att förmedla på vår hemsida och via nyhetsbrev när det blir aktuellt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-27