Migrationsverket logotyp

Gransk­ningen fortsätter - utlys­ningen är stängd

Den 15 april stängde utlysningsfönstret för den öppna utlysningen. Funktionen för fonderna granskar nu de inkomna ansökningarna.

Processen för gransk­ning till beslut - i stora drag

  • När utlysningen stängts påbörjas den formella granskningen. I de fall kompletteringar av formalia krävs så har projekten 5 arbetsdagar på sig att inkomma med kompletteringar.
  • Nästa steg är att sakgranska ansökningarna. I det här steget kan förtydliganden gällande projektets innehåll och kostnader krävas. I de fall det blir aktuellt så återsänds ansökan via projektrummet för förtydliganden och det kommer att framgå hur många dagar du har på dig att svara och vad det är som behöver förtydligas.

Tids­plan för gransk­ningen

Under v.27-28 kommer fonden att meddela sökande vilka ansökningar som har fått 65 poäng eller mer i granskningen och därmed går vidare i processen.

  • Ansökningar med 65 p eller mer kommer att bedömas av AMIF:s expertgrupp i slutet av augusti. Att ansökan gått vidare för expertgruppsutlåtande innebär inte automatiskt att projektet beviljas medfinansiering utan endast att den går vidare till nästa steg.
  • De ansökningar som gått vidare i processen kommer att få det slutgiltiga beslutet i mitten av september.
  • Ansökningar som inte uppnått 65 poäng kommer att meddelas löpande.

Hur hela ansökningsprocessen ser ut kan läsa mer om här. länk till annan webbplatsOm du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

AMIF-logotyp

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?