Testa er projektidé

AMIF inleder den nya programperioden som pågår fram till 2027. De första utlysningarna förväntas ske under 2022.
Med formluäret nedan vill ge er möjlighet att testa era projektidéer inför den nya fonden.

Är ni en juridisk person? * (obligatorisk)
Är ni en juridisk person?


Projektet kommer på (lång) sikt att bidra till: * (obligatorisk)
Projektet kommer på (lång) sikt att bidra till:

Projektets satsningar ska riktas till målgruppen tredjelandsmedborgare, som är * (obligatorisk)
Projektets satsningar ska riktas till målgruppen tredjelandsmedborgare, som är
Projektägare ensam eller tillsammans med partners medfinansierar projekt * (obligatorisk)
Projektägare ensam eller tillsammans med partners medfinansierar projekt


Om ni svarat NEJ på någon av frågorna 1-4 är AMIF inte en lämplig fond för er och ni behöver inte besvara resterande frågor.

500

200

300

500

200
Vad kommer projektet att kosta?
Vad kommer projektet att kosta?
Fonden ska finansiera projektet med 75%. Vem ska medfinansiera de återstående 25%?
Fonden ska finansiera projektet med 75%. Vem ska medfinansiera de återstående 25%?


Hur länge ska projektet löpa?
Hur länge ska projektet löpa?
Sidan senast uppdaterad: