Vem kan ansöka om stöd från AMIF?

Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kan ansöka om medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

De organisationer som kan ansöka är myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kan ansöka om medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Vid bedömning av ansökan ställs krav på kapacitet, till exempel ska föregående års ekonomiska redovisning bifogas för vissa typer av stödmottagare.

Läs mer om vad som gäller under rubrik aktuell utlysning

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.