Avveckling av asylboenden

Migrationsverkets behov av asylboenden påverkas av antalet personer som behöver ett. Då allt färre personer söker asyl i Sverige måste antalet boendeplatser anpassas till detta. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer utvecklingen med allt färre asylsökande att hålla i sig och därför kommer Migrationsverket successivt fortsätta att minska antal boendeplatser under 2018.

Sedan 2016 avvecklar Migrationsverket de tillfälliga boenden som upphandlats under de senaste åren. Det arbetet kommer att fortsätta och avslutas under första hälften av 2018. Under året kommer Migrationsverket även avveckla vissa kollektiva boenden där de sökande inte har möjlighet till matlagning samt lägenhetsboende.

Planering av boende utgår från prognoser

Fyra gånger per år lämnar Migrationsverket en prognos till regeringen över hur migrationen till Sverige bedöms se ut den närmaste tiden. Prognoserna visar bland annat hur många som väntas söka asyl i Sverige. Den senaste prognosen publicerades i oktober 2017. Utifrån prognosen planerar myndigheten sedan behovet av boenden.

Migrationsverkets senaste prognos

Migrationsverkets behov och planering av asylboenden

Avveckling av tillfälliga boenden

Avvecklingen medför att asylsökande kan komma att behöva byta boende under tiden de väntar på sitt beslut. Inför en flytt försöker Migrationsverket i den mån det går att ta hänsyn till de sökandes ärende, skolgång och individuella behov.

Läs mer om hur det går till vid en avveckling

Migrationsverket beräknar att antalet inskrivna i boendesystemet kommer att minska från cirka 35 000 vid kommande årsskifte till cirka 20 000 vid årsskiftet 2018/2019. Nu går myndigheten därför in i den slutliga avvecklingen av tillfälliga boenden. Prognosen är att alla tillfälliga boenden kommer att avvecklas under första hälften av 2018.

Idag har Migrationsverket 54 tillfälliga boenden fördelade på fem av myndighetens sex regioner. Enligt myndighetens avvecklingsplan ska alla dessa boenden avvecklas innan juni 2018.


Antal boenden januari 2018:
 Nord  Mitt  Sthlm  Öst  Väst  Syd  Totalt 
 2 535 (22)  -  -  1 893 (20)  1 097 (10)  602 (2)  6 127 (54) 

Så kommer avvecklingen att gå till

Avvecklingen av de tillfälliga boendena kommer att göras i etapper. Genom en etappvis avveckling har Migrationsverket möjlighet att ta hänsyn till oförutsedda händelser, nya förutsättningar och variationer.

Avveckling i en särskild ordning

Eftersom boendeplatserna har upphandlats i en särskild ordning, enligt lagen om offentlig upphandling, måste de också avvecklas i en särskild ordning. Avvecklingen styrs av rangordningen, dyraste boenden avvecklas först.

Avveckling av lägenheter och kollektiva boenden

Migrationsverket planerar nu och genomför en stor boendeomställning. Det innebär att även det boendebestånd av lägenheter och kollektiva boenden som Migrationsverket hyr kommer att ses över. Migrationsverkets regioner har fått i uppdrag att avveckla boendeplatser under 2018. I tabellen nedan visas de preliminära avvecklingssiffrorna per region. Observera att dessa siffror kan komma att ändras.

 

December 2017

 December 2018

 

Region

Platser i lägenheter

Platser i kollektivt boende

Platser i lägenheter

Platser i kollektivt boende

Total minskning

Nord

9 700

2 700

5 600

2 200

4 600

Mitt

7 400

750

4 200

150

3 800

 Öst

3 800 

430 

2 200

60 

1 970

Väst

5 000 

1 850

2 900 

1 850 

2100 

Syd

6 800

720 

4 100 

90 

3 330 

Totalt

32 700

6 470 

19 000 

4 370 

15 800 

Översikt av behovet av avveckling

Bilden nedan visar hur antalet boendeplatser förändras från januari 2017 till och med oktober 2019.

Migrationsverkets boendebestånd under perioden januari 2017 fram till och med oktober 2019

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.