Frågor och svar om avveckling

 • Varför avvecklar Migrationsverket alla tillfälliga boenden under 2018?

  De tillfälliga boendena var en lösning när det under de senaste åren kommit fler asylsökande än Migrationsverket haft boendeplatser till. I takt med att färre asylsökande söker sig till Sverige har behovet av boenden minskat. Därför avvecklar Migrationsverket under 2018 alla de tillfälliga asylboenden som finns kvar.

  Under 2018 avvecklar Migrationsverket även vissa kollektiva boenden utan möjlighet till självhushåll samt lägenhetsboenden, detta för att undvika en överkapacitet.

 • Kommer ni att ta några hänsyn i avvecklingen?

  Vi strävar att visa lika hänsyn och respekt för de människor vi möter. När vi nu erbjuder människor andra boenden är vi måna om att ge information i god tid. Vi strävar efter att ge information om en flytt till en annan ort minst 14 dagar innan den sökande behöver flytta.

 • Vem bestämmer vilka som måste flytta?

  Migrationsverkets regioner planerar för vilka lägenheter som ska sägas upp. Närhet till samhällsservice (exempelvis mataffär, apotek, vårdcentral etc.) och Migrationsverkets mottagningskontor utgör en grund för hur regionerna värderar en lägenhet. Standarden på lägenheten är också viktig.

 • När informerar ni kommunerna om att lägenheter sägs upp?

  Vi informerar kommunerna så snart det är möjligt för att underlätta planeringen.

 • Vad händer om antalet asylsökande ökar igen?

  Migrationsverkets prognoser visar att antalet asylsökande i Sverige kommer att minska. Om vår kapacitet inte räcker till har vi möjlighet att avropa ramupphandlade platser så länge avtalet gäller.

 • Under vilken tidsperiod sträcker sig avvecklingsplanerna?

  Uppdraget just nu är att minska ner antalet boendeplatser under 2018.

 • Sker avvecklingen av boendeplatserna samtidigt i alla regioner eller börjar Migrationsverket i någon region?

  Uppsägningen av lägenheter kommer att ske parallellt i alla regioner under 2018.

 • Hur många platser ska Migrationsverket säga upp i varje region?

  De preliminära siffrorna ser ut enligt tabellen. Observera att dessa kan komma att ändras.

   

  December 2017

   December 2018

   

  Region

  Platser i lägenheter

  Platser i kollektivt boende

  Platser i lägenheter

  Platser i kollektivt boende

  Total minskning

  Nord

  9 700

  2 700

  5 600

  2 200

  4 600

  Mitt

  7 400

  750

  4 200

  150

  3 800

   Öst

  3 800 

  430 

  2 200

  60 

  1 970

  Väst

  5 000 

  1 850

  2 900 

  1 850 

  2100 

  Syd

  6 800

  720 

  4 100 

  90 

  3 330 

  Totalt

  32 700

  6 470 

  19 000 

  4 370 

  15 800 

 • Kan inte Migrationsverket och kommunerna komma överens om att de som fått uppehållstillstånd kan bo kvar?

  Det finns ett regelverk som måste tas hänsyn till när det gäller kommunernas mottagande av nyanlända. Vi kommer att föra en dialog med kommuner som har svårt att ta emot pga. av bostadsbrist på orter där Migrationsverket hyr många lägenheter.

 • Kommunerna säger ju att de inte kan ta emot asylsökande för att de inte har lägenheter. När Migrationsverket nu säger upp lägenheter kan väl de sökande bara stanna kvar när de får tillstånd?

  Migrationsverket hyr lägenheter av flera olika fastighetsägare, kommunala så väl som privata. Vad dessa fastighetsägare gör med lägenheterna när Migrationsverket säger upp dem kan vi inte bestämma över, det är upp till varje kommun och fastighetsägare.

 • Vad händer med de barn som går i skolan och måste flytta?

  Migrationsverket kommer så långt det är möjligt att ta hänsyn till skolåret. Vi bedömer dock att det inte kommer vara möjligt i samtliga fall.

 • När informeras de sökande om att de måste flytta?

  Vi kommer att informera sökande om att lägenheter ska sägas upp efter det att beslut om uppsägning fattats. Vi kommer tyvärr inte kunna informera sökande om exakt vart de ska flytta förrän närmare inpå flytten. Om man behöver flytta till en annan kommun får man veta adressen senast 14 dagar innan
  flytt. Om man ska flytta inom kommunen får man veta adressen 7 dagar innan flytt.

 • Vart kommer de sökande att flytta när boenden avvecklas?

  De sökande kommer att flytta till något av Migrationsverkets andra boenden. Vi strävar efter att människor ska få flytta till ett boende med självhushåll som ligger så nära det gamla som möjligt. I första hand inom samma region men det kan bli aktuellt med längre flyttar. De som redan fått beslut om uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering ska tas emot i anvisade kommuner.

 • Varför säger ni upp lägenheter när asylsökande också bor i kollektiva boenden, är det inte bättre att bo i lägenheter?

  Migrationsverket har olika typer av boenden. Kombinationen av lägenheter och kollektiva boenden gör att Migrationsverket har bättre möjligheter att nyttja platserna på bästa sätt. Exempelvis när det finns många singelhushåll.

 • Varför säger ni även upp lägenheter som ju är det billiga alternativet när asylsökande bor på upphandlade tillfälliga boenden?

  Migrationsverket kommer under början av 2018 avveckla de tillfälliga boendena och efter det börja säga upp lägenheter. Det antal asylsökande som behöver boende via Migrationsverket har minskat stadigt. Vi kommer att ha för många boenden även efter att de tillfälliga boenden avvecklats. Vår strävan är att stänga de dyraste och minst fördelaktiga boendena först.

 • När kommer ni att avveckla de tillfälliga boendena

  De tillfälliga boendena avvecklas i särskild ordning efter vilken rangordning som finns i ramavtalet. Alla tillfälliga boenden är nu avvecklade.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.