Migrationsverket logotyp

Frågor och svar om avveckling

 • Kommer ni att ta några hänsyn i avvecklingen?

  Vi strävar att visa lika hänsyn och respekt för de människor vi möter. När vi nu erbjuder människor andra boenden är vi måna om att ge information i god tid. Vi strävar efter att ge information om en flytt till en annan ort minst 14 dagar innan den sökande behöver flytta.

 • Vem bestämmer vilka som måste flytta?

  Migrationsverkets regioner planerar för vilka lägenheter som ska sägas upp. Närhet till samhällsservice (exempelvis mataffär, apotek, vårdcentral etc.) och Migrationsverkets mottagningskontor utgör en grund för hur regionerna värderar en lägenhet. Standarden på lägenheten är också viktig.

 • När informerar ni kommunerna om att lägenheter sägs upp?

  Vi informerar kommunerna så snart det är möjligt för att underlätta planeringen.

 • Vad händer om antalet asylsökande ökar igen?

  Migrationsverkets prognoser visar att antalet asylsökande i Sverige kommer att minska. Om vår kapacitet inte räcker till har vi möjlighet att avropa ramupphandlade platser så länge avtalet gäller.

 • Under vilken tidsperiod sträcker sig avvecklingsplanerna?

  Uppdraget just nu är att minska ner antalet boendeplatser under 2020.

 • Sker avvecklingen av boendeplatserna samtidigt i alla regioner eller börjar Migrationsverket i någon region?

  Uppsägningen av lägenheter kommer att ske parallellt i alla regioner under 2020.

 • Kan inte Migrationsverket och kommunerna komma överens om att de som fått uppehållstillstånd kan bo kvar?

  Det finns ett regelverk som måste tas hänsyn till när det gäller kommunernas mottagande av nyanlända. Vi kommer att föra en dialog med kommuner som har svårt att ta emot pga. av bostadsbrist på orter där Migrationsverket hyr många lägenheter.

 • Kommunerna säger ju att de inte kan ta emot asylsökande för att de inte har lägenheter. När Migrationsverket nu säger upp lägenheter kan väl de sökande bara stanna kvar när de får tillstånd?

  Migrationsverket hyr lägenheter av flera olika fastighetsägare, kommunala så väl som privata. Vad dessa fastighetsägare gör med lägenheterna när Migrationsverket säger upp dem kan vi inte bestämma över, det är upp till varje kommun och fastighetsägare.

 • Vad händer med de barn som går i skolan och måste flytta?

  Migrationsverket har att ta hänsyn till flera faktorer i den asylsökandes vardag, det är tillgång till vård, skola och omsorg. Inom ramen för planering av flytt arbetar vi för att säkerställa att de asylsökandes behov är tillgodosedda även på den plats de ska flytta till.

 • När informeras de sökande om att de måste flytta?

  Vi kommer att informera sökande om att lägenheter ska sägas upp efter det att beslut om uppsägning fattats. Vi kommer tyvärr inte kunna informera sökande om exakt vart de ska flytta förrän närmare inpå flytten. Om man behöver flytta till en annan kommun får man veta adressen senast 14 dagar före flytt. Om man ska flytta inom kommunen får man veta adressen 7 dagar före flytt.

 • Vart kommer de sökande att flytta när bostäder avvecklas?

  De sökande kommer att flytta till någon av Migrationsverkets andra bostäder. Vi strävar efter att människor ska få flytta till en bostad med självhushåll som ligger så nära det gamla som möjligt. I första hand inom samma region men det kan bli aktuellt med längre flyttar. De som redan fått beslut om uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering ska tas emot i anvisade kommuner.

 • Varför säger ni upp lägen­heter när asyl­sö­kande också bor i kollek­tiva bostäder, är det inte bättre att bo i lägen­heter?

  Migrationsverket har olika typer av bostäder. Kombinationen av lägenheter och kollektiva bostäder gör att Migrationsverket har bättre möjligheter att nyttja platserna på bästa sätt. Exempelvis när det finns många singelhushåll.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?