Migrationsverket logotyp

Frågor och svar om avveckling

Eftersom allt färre söker skydd i Sverige minskar behovet av Migrationsverkets tillfälliga bostäder. Det innebär att verket måste avveckla boendeplatser över hela landet, både lägenheter och kollektiva bostäder. Var vår verksamhet ska finnas kvar beslutas utifrån där de bäst främjar verksamhetens kvalitet, service och tillgänglighet för våra sökande.

Migrationsverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar aktivt för att undvika smittspridning. Om en person uppvisar sjukdomssymptom, så isoleras personen i sin nuvarande bostad. Ingen med symptom flyttas.

Det finns ett regelverk som måste tas hänsyn till när det gäller kommunernas mottagande av nyanlända. Vi kommer att föra en dialog med kommuner som har svårt att ta emot på grund av bostadsbrist på orter där Migrationsverket hyr många lägenheter.

Migrationsverkets prognoser visar att antalet asylsökande i Sverige kommer att minska. Migrationsverket har i uppdrag att ha 85 procents beläggning i bostäder. Om vår kapacitet inte räcker har vi möjlighet att avropa ramupphandlade platser så länge avtalet gäller.

Vi informerar kommuner, länsstyrelser, regioner med flera så snart det är möjligt för att underlätta planeringen.

Migrationsverket strävar efter att ha en bra och öppen dialog med de som berörs när vi säger upp bostäder. I de fall vi har en upparbetad kontakt med civilsamhälle och frivilligorganisationer strävar vi efter att informera dem så snart det är möjligt.

Migrationsverket följer en fastlagd plan och rutin för hur ersättningsanspråk ska handläggas. Vi hanterar skattemedel och utreder varje anspråk noggrant vilket kan ta tid. Huvudorsaken till de långa handläggningstiderna vad gäller ersättningsanspråk för ärenden där Migrationsverket lämnar bostaden helt är den stora mängd avvecklingar som genomförts under senare år.

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?