Frågor och svar om bostäder

Här hittar du frågor och svar om hur Migrationsverket hanterar bostäder och hur de upphandlas.

Migrationsverket hyr inte bostäder från privatpersoner. Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till.

Förutom ukrainska medborgare som omfattas av massflyktsdirektivet så ansöker medborgare från andra länder också asyl och kan vara i behov av bostad.

Många har hört av sig och vill hjälpa till genom att hyra ut lägenheter och fastigheter. Migrationsverkets anpassar nu sin anskaffning av tillfälliga bostäder till lagförslaget om att kommunerna tar över ansvaret för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet från 1 juli. Därmed kvarstår inget behov av nyanskaffning av Migrationsverkets bestånd av tillfälliga bostäder.

Upphandlingen är nu stängd för nya anbud. Redan inlämnade anbud besvaras enskilt om utgången.

Under mycket kort tid har ett stort behov av bostadsplatser uppstått. Migrationsverkets bedömning i det tidiga skedet var att arbetet med att få fram nya bostadsplatser inte gav resultat i den takt som behovet ökade. Därför vände vi oss till kommunerna för hjälp. I takt med att vi lyckas anskaffa mer långsiktiga boendelösningar ser vi nu ett minskat behov av tillfälliga boendeplatser.

Sidan senast uppdaterad: