Migrationsverkets asylboenden

Den som söker asyl i Sverige har rätt att få hjälp med boende av Migrationsverket. Migrationsverket hyr lägenheter av hyresvärdar runt om i Sverige. Migrationsverket har även kollektiva boenden och när det behövs upphandlade tillfälliga boenden. Hur många boendeplatser Migrationsverket har är baserat på myndighetens prognoser.

Just nu avvecklar Migrationsverket boenden inom samtliga boendeformer till följd av ett minskat antal asylsökande.

Migrationsverkets prognos är utgångspunkt

Fyra gånger per år lämnar Migrationsverket en prognos till regeringen över hur migrationen till Sverige bedöms se ut den närmaste tiden. Prognoserna visar bland annat hur många som väntas söka asyl i Sverige. Med hjälp av prognoserna vet Migrationsverket i början av året hur många som beräknas behöva hjälp att få ett boende ordnat.

Följande faktorer tittar Migrationsverket på för att bedöma behovet:

  • Hur många som förväntas söka asyl i Sverige varje år
  • Hur många av de sökande bedöms behöva boendeplats
  • Hur många som flyttar ut från Migrationsverkets boenden på grund av beslut i asylärendet eller att den sökande hittat ett eget boende.

Här hittar du den senaste prognosen.

Migrationsverkets olika boendeformer

Migrationsverket har olika boendeformer som ingår i den samlande benämningen anläggningsboende (ABO).

Ankomstboende

När en person ansöker om asyl registrerar Migrationsverket först ansökan. Migrationsverket erbjuder då den asylsökande att bo i ett ankomstboende i närheten av Migrationsverkets kontor. Ankomstboenden finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Flen. Migrationsverkets hyr fastigheterna och har egen personal som arbetar på ankomstboendet.

Boende under asylutredning

När Migrationsverket har registrerat ansökan om asyl erbjuder Migrationsverket boendeplats till de som behöver.

Migrationsverkets egna boenden

En person som har sökt skydd i Sverige erbjuds i första hand ett boende där han eller hon har friheten att laga sin egen mat. Migrationsverket hyr boendet och driver det med egen personal. Det kan exempelvis vara lägenheter och större fastigheter där människor bor i kollektiv. Asylsökande måste alltid vara beredda att dela rum. Familjer får i första hand bo i lägenheter och tillsammans.

Tillfälliga boenden

Om de boenden som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga asylboenden. Ett tillfälligt asylboende innebär att Migrationsverket köper en tjänst och ber en leverantör driva boendet tillfälligt. I första hand ska även dessa boenden ge möjlighet till att laga egen mat, i andra hand upphandlar myndigheten boenden där leverantören ordnar mat. 

Vilket boende får en sökande?

Vilken boendeform och ort Migrationsverket erbjuder den sökande utgår från ankomstort, planerad handläggningsprocess och individens behov.

Klicka på bilden för att göra den större.

Bosättning i kommun vid uppehållstillstånd

Asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige och som bor i Migrationsverkets boenden ska så snart som möjligt få erbjudande om att flytta från asylboendet till en bostad som en kommun ordnar, enligt Bosättningslagen. Asylsökande som ordnat boendet på egen hand under asyltiden kommer inte att få ett erbjudande om en bostad av kommunen eftersom de redan bor i en kommun

Barn utan vårdnadshavare

Sveriges kommuner ordnar boende och god man till minderåriga barn som har sökt asyl i Sverige utan medföljande vårdnadshavare – ensamkommande barn.

Läs mer om kommunens boende för ensamkommande barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.