2017-12-13

Migrationsverkets avveckling av tillfälliga boenden etapp 2

I november 2017 påbörjade Migrationsverket avvecklingen av de sista tillfälligt upphandlade boendena. Avvecklingen är indelad i fem etapper och nu har Migrationsverket tagit beslut om vilka boenden som ska avvecklas i den andra etappen.

Migrationsverkets prognoser pekar på att antalet inskrivna i boendesystemet kommer att minska från cirka 35 000 vid kommande årsskifte till cirka 20 000 vid årsskiftet 2018/2019. Antalet tillgängliga boenden behöver därför minskas och vid halvårsskiftet 2018 beräknas de sista tillfälliga boendena vara avvecklade.

I den första etappen av avvecklingen av tillfälliga boenden berördes tre boenden. I den andra etappen berörs betydligt fler.Totalt 16 boenden i 8 län kommer i att avvecklas i etapp 2 fram till den siste februari 2018.

Läs mer om hur Migrationsverket planerar avvecklingen