2018-01-16

Migrationsverkets avveckling av tillfälliga boenden etapp 3

Migrationsverkets slutliga avveckling av tillfälligt upphandlade boenden går nu in i etapp 3. Enligt Migrationsverkets avvecklingsplan ska alla tillfälliga boenden vara avvecklade vid halvårsskiftet 2018.

Antalet tillgängliga boenden för asylsökande som väntar på beslut måste vara anpassat till antalet personer som söker asyl i Sverige. Migrationsverkets prognoser pekar på att antalet inskrivna i boendesystemet kommer att minska från dagens cirka 35 000 till cirka 20 000 vid årsskiftet 2018/2019. Antalet tillgängliga boenden behöver därför minskas och under 2018 avvecklas alla tillfälligt upphandlade boenden samt vissa av Migrationsverkets egna lägenheter och kollektiva boenden.

Vid halvårsskiftet 2018 beräknas de sista tillfälliga boendena vara avvecklade.

I etapp 3 berörs sju boenden i tre av Migrationsverkets sex regioner. Sista utflytt på dessa boenden kommer att ske 31 mars 2018. Avvecklingen av de tillfälliga boendena är uppdelad i fem etapper och pågår fram till juni 2018.