2018-02-15

Migrationsverkets avveckling av tillfälliga boenden – etapp 4

Migrationsverkets slutliga avveckling av tillfälligt upphandlade boenden går nu in i etapp 4. Enligt Migrationsverkets avvecklingsplan ska alla tillfälliga boenden vara avvecklade vid halvårsskiftet 2018.

Då Migrationsverkets prognoser pekar på färre asylsökande måste antalet tillgängliga asylboenden anpassas därefter. Under 2018 avvecklas alla tillfälligt upphandlade boenden samt vissa av Migrationsverkets egna lägenheter och kollektiva boenden.

Vid halvårsskiftet 2018 beräknas de sista tillfälliga boendena vara avvecklade.

I etapp 4 berörs åtta boenden i fyra län. Det är sammanlagt 1 374 boendeplatser som försvinner. Sista utflytt på dessa boenden kommer att ske 30 april 2018. Avvecklingen av de tillfälliga boendena är uppdelad i fem etapper och pågår fram till juni 2018.