2018-05-17

Om en person inte flyttar från Migrationsverkets boende

Rätt till boende

Enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har en asylsökande möjlighet att få hjälp från Migrationsverket att hitta ett boende om han eller hon inte kan ordna boende själv.

Att erbjudas ett boende av Migrationsverket innebär inte att man har rätt till ett specifikt boende, utan man kan flyttas mellan olika boenden om det krävs för att Migrationsverket ska kunna bedriva sin verksamhet. Det finns inte heller något rättsligt förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst i detta fall.

Vanlig handräckning av Kronofogden

Migrationsverket avvecklar just nu boenden och asylsökande erbjuds andra boenden. Då kan det förekomma att personer vägrar flytta. Eftersom en asylsökande inte har en juridisk rätt till en specifik boendeplats finns utrymme för att inleda en process om handräckning via Kronofogden.

Handräckning i detta fall sker enklast genom att du som fastighetsägare ansöker om en vanlig handräckning. En vanlig handräckning innebär att avhysning sker av Migrationsverket som nyttjanderättshavare och det får till följd att alla de personer som Migrationsverket placerat i boendet avhyses vid verkställighet från Kronofogdemyndigheten. Alltså behöver endast en ansökan om
handräckning lämnas in eftersom den omfattar samtliga individer som Migrationsverket placerat. Migrationsverket kommer att stå för kostnaden av handräckningen.

Mer information om hur man ansöker om vanlig handräckning finns på Kronofogdens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster