2018-05-18

Nu avvecklas de sista tillfälliga boendena

Migrationsverket genomför nu den sista etappen av avvecklingen av tillfälliga boenden. Alla tillfälliga boenden avvecklas med sista utflytt 31 juli.

Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minska från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften i Migrationsverkets boenden. För att anpassa tillgången till boendeplatser till behovet har Migrationsverket under vintern avvecklat ett stort antal boenden.

Under våren och sommaren sker den sista etappen av avvecklingen av tillfälliga boenden. Parallellt avvecklas även platser i lägenheter. De som bor på de boenden som ska avvecklas kommer att erbjudas plats på andra boenden.