Resultat i ramavtalsupphandlingen

Migrationsverket genomförde under 2016 en ramavtalsupphandling av tillfälliga asylboenden fördelad på 21 län. Här kan du läsa var myndigheten har tecknat ramavtal och de krav som har ställts i upphandlingen.

Rättelse i Örebro län - boendeform B och F

Kammarrätten har förordnat Migrationsverket att genomföra rättelse genom ny anbudsutvärdering för boendeform B och F i Örebro län. Rättelsen är nu genomförd och Migrationsverket kan teckna ramavtal tidigast 10 mars efter att avtalsspärren har släppt.

Nästa steg i upphandlingsprocessen - skapa en beredskap

Migrationsverkets behov av tillfälliga asylboenden minskar successivt och bedöms upphöra helt i slutet av året, samtidigt går många avtal ut i närtid. Migrationsverket har därför avropat cirka 5000 boendeplatser ur nyligen tecknade ramavtal. Därmed kommer inga fler avrop att ske om inte myndighetens prognos förändras. Istället kommer Migrationsverket att besiktiga alla anläggningar med ett ramavtal för att kunna avropa om behovet uppstår under ramavtalets avtalstid.

För att myndigheten ska kunna utföra en besiktning ska leverantör ha lämnat in alla nödvändiga dokument och fått dem godkända. Besiktningen visar bland annat hur många boendeplatser som faktiskt kan användas och säkerställer att myndighetens krav är uppfyllda i praktiken.

Processbild för stegen efter att ett ramavtal har tecknats

Adresser till asylboenden

Migrationsverket har med anledning av risken för bränder valt att inte publicera anläggningsnamn och adresser för nya anläggningar i upphandlingen.

Så här har vi rangordnat i ramavtalet
Krav i ramavtalsupphandlingen - förfrågningsunderlag
Avtalstider, takpriser och boendeformer

Här har Migrationsverket tecknat ramavtal

Klicka nedan för att se i vilka län Migrationsverket har tecknat ramavtal och när åtta månader löper ut för dig som leverantör att färdigställa anläggningen.

Klicka här för att se status för samtliga 21 ramavtalsupphandlingar
Tilldelningsbeslut, fakta och hänsyn till kommuner

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-05

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.