Direktupphandling av asylboenden

Migrationsverket annonserade i november 2015 en löpande direktupphandling 14 när behovet av boendesituationen var akut. Här kan du läsa mer om den upphandlingen som numera är avslutad och stängd.

Löpande upphandling av asylboenden

I upphandling 14 efterfrågade Migrationsverket många olika boendeformer för människor som söker skydd i Sverige. För att täcka ett akut behov av boendeplatser genomförde Migrationsverket en löpande upphandling där leverantörer under en längre tid fick möjlighet att lämna anbud.

Samma pris till alla leverantörer baserat på boendeform

I tidigare upphandlingar har Migrationsverket alltid i första hand tecknat avtal med de leverantörer som erbjudit det lägsta priset. I denna upphandling har vi istället betalat samma ersättning till alla leverantörer vars anbud godkännts och där vi skrivit avtal.

Här ser du vilka boendeformer som ingår i upphandlingen och vad vi betalar. Priserna är baserade på de genomsnittliga priserna för respektive boendeform i direktupphandling 12 (en tidigare upphandling).

Boendeformer vi upphandlar och vad vi betalar

Alla priser är fasta samt per plats och dygn.

Byggnader
Med självhushållPrisMed kostPris
A - Anläggning med wc och dusch i samma byggnad (till exempel en studentkorridor)199 krB - Anläggning med wc och dusch i samma byggnad (till exempel pensionat eller hotell)347 kr (varav 148 kr för kost)
C - Anläggning utan wc och dusch i samma byggnad (till exempel campingstugor med kök)100 krD - Anläggning utan wc och dusch i samma byggnad (till exempel campingstuga där mat kan serveras i gemensam matsal)250 kr (varav 150 kr för kost)
Husvagnar och andra tillfälliga konstruktioner (ej tält)
Med självhushållPrisMed kostPris
E - Med dusch och wc i samma konstruktion som boendet 175 krF - Med dusch och wc i samma konstruktion som boendet 325 kr (varav 150 kr för kost)
G - Utan dusch och wc i samma konstruktion som boendet90 kr H - Utan dusch och wc i samma konstruktion som boendet240 kr (varav 150 kr för kost)
Sovsal med minst 7 sängplatser
Med självhushållPrisMed kostPris
J - Med wc och dusch i samma byggnad175 krI - Med wc och dusch i samma byggnad325 kr (varav 150 kr för kost)
L - Utan wc och dusch i samma byggnad90 krK - Utan wc och dusch i samma byggnad240 kr (varav 150 kr för kost)

Krav för asylboenden

Migrationsverket strävar alltid efter att ordna ett så värdigt boende som möjligt för människor som söker asyl. Därför ställer vi en rad krav på de leverantörer som lämnar anbud. Kraven listas i ett förfrågningsunderlag (du hittar dessa längre ned i texten).

Brandskydd: Bygglov ska bifogas anbud

Varje leverantör ska exempelvis garantera och ansvara för att de lagstadgade kraven för brandskydd uppfylls. Därför begär vi i denna upphandling redan i anbudsskedet in ett bygglov för tillfälligt boende. Bygglovet styrker i sig att brandskyddet är godkänt.

Om leverantören inte har ett bygglov för en anläggning (kan exempelvis handla om äldre byggnader) måste leverantören istället anlita en brandsakkunnig. Denne dokumenterar brandskyddet och bedömer hur väl en anläggning uppfyller lagar och föreskrifter. Därefter skickar leverantören dokumentationen till oss.

Migrationsverket låter sedan en oberoende brandsakkunnig bedöma handlingarna. Bedömningen ligger till grund för om Migrationsverket kan flytta asylsökande till en anläggning eller inte.

Innan Migrationsverket flyttar asylsökande till ett asylboende ber vi även Räddningstjänsten att göra en tillsyn.

Ventilation samt dusch och tvätt

Migrationsverket ställer även krav vad gäller bland annat ventilation samt dusch- och tvättmöjligheter.

Dessutom besiktigar personal från Migrationsverket boendet innan asylsökande kan flytta in.

Några övriga krav i korthet

  • Lägst antal platser per anläggning: 15
  • Högst antal platser per anläggning: Ingen övre gräns
  • Maximal restid till närmaste mottagningskontor: Ingen gräns (togs bort redan i direktupphandling 12)
  • Rum ska vara möblerade och gå att låsa.
  • Boendeyta: minst fem kvadratmeter (Migrationsverket kan behöva minska boendeytan per asylsökande och därmed låta fler personer sova i ett rum). För exempelvis sovsalar och husvagnar gäller en minsta boendeyta om 2,5 kvadratmeter per person.
  • Maximalt antal sovplatser per rum: fyra (Migrationsverket kan behöva minska boendeytan per asylsökande och därmed låta fler personer sova i ett rum). Sovsalar ska rymma minst sju personer. Varje person ska dock ha minst 2,5 kvadratmeter boendeyta.

Utvärdering av anbud

Alla anbud prövas i turordning utifrån när de lämnats in. Migrationsverket bearbetar alla anbud så fort som möjligt, men det är svårt att ange någon exakt tid för hur lång tid respektive anbud tar att utvärdera. Upphandlingssekretess råder under utvärderingen av anbuden.

Avtal och besiktning

De leverantörer vars anbud Migrationsverket godkänner kommer att meddelas via Tendsign och erbjudas ett villkorat avtal. Därefter kommer Migrationsverket att besiktiga anläggningen innan den kan tas i bruk som ett asylboende.

De villkorade avtal som Migrationsverket tecknar gäller enbart om leverantören lever upp till kraven i förfrågningsunderlaget.

Vi informerar inte om boendens läge innan öppning

Den senaste tiden har det brunnit i flera byggnader där asylboenden skulle öppna. Med hänsyn till den hotbilden kommer vi inte att publicera information som anger var ett asylboende kan komma att öppna.

Migrationsverkets ambition är dock att – tillsammans med berörd kommun – anordna informationsmöten för allmänhet och medier så fort människor som söker asyl har flyttat in i ett boende.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.