Resultatet i direktupphandling 7

Den 12 maj underrättade Migrationsverket alla leverantörer om beslut i direktupphandling 7. Nedan finns underrättelsen, beslutsprotokoll, aktuellt förfrågningsunderlag och annan information som omfattar aktuell direktupphandling, inkluderat den rapport som visar hur framtagen modell påverkar rangordningen. FörfrågningsunderlagPDF för direktupphandling 7 är likadana för samtliga sex regioner.

Karta över Migrationsverkets regioner

Klicka för att komma till en större karta.

Region Syd 

Region Öst

Region Väst

Region Stockholm 

Region Mitt 

Region Nord 

Rangordning efter modell

Rangordning och behov styr var och när Migrationsverket besiktigar en anläggning och om ett avtal blir aktuellt. Alla leverantörer i respektive region har utifrån förfrågningsunderlagets krav rangordnats utifrån främst pris. 

Samtidigt har Migrationsverket lyssnat till den offentliga debatt som pågått. Ett antal anbud i 14 kommuner har utifrån en statistisk beräkningsmodell fått ett fiktivt ekonomiskt påslag om 180 kronor som påverkar rangordningen.

Utifrån modellen vill vi i största möjliga mån ta hänsyn till kommuner som redan idag tar ett oproportionerligt stort ansvar för asylmottagandet. Hur vi kommit fram till resultatet utifrån denna framtagna modell finns att läsa i särskild rapportPDF. Citera gärna och använd bilderna nedan. Ange källa.

Bild

Vad är en underrättelse

  • Underrättelsen är endast en avsiktsförklaring om att gå vidare i upphandlingsprocessen. De anbud som gått vidare har klarat en första granskning. Innan avtal kan tecknas med en leverantör ska både en verksamhets- och teknisk besiktning genomföras.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

  • Underrättelsen garanterar inte ett avtal mellan en leverantör och Migrationsverket. Framtagen rangordning och behov av platser styr om ett avtal blir aktuellt.

  • I direktupphandling 7 inkom 340 anbud fördelat på 254 anbudsgivande företag i hela Sverige. Av dessa gick 209 anbud vidare i upphandlingsprocessen. 131 anbud gick inte vidare. Målet var 24 000 kvalificerade platser, Migrationsverket fick drygt 27 600.


Sidan senast uppdaterad: 2017-11-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.