Resultat i direktupphandling 9

Migrationsverket underrättar alla leverantörer som lämnat anbud om beslut i direktupphandling 9. Nedan finns underrättelsen, beslutsprotokoll, aktuellt förfrågningsunderlag och annan information som omfattar aktuell direktupphandling, inkluderat länk till den rapport som tidigare beskrivit hur framtagen modell påverkar rangordningen. Förfrågningsunderlag för direktupphandling 9PDF är likadan för samtliga sex regioner.

 

Karta över Migrationsverkets regioner

Klicka för att komma till en större karta.

Region Syd 

Region Öst

Region Väst

Region Stockholm 


Region Mitt 


Region Nord 

Rangordning efter modell

Rangordning och behov styr var och när Migrationsverket besiktigar en anläggning och om ett avtal blir aktuellt. Alla leverantörer i respektive region har utifrån förfrågningsunderlagets krav rangordnats utifrån främst pris. Samtidigt råder nu ett ansträngt läge vilket utmanar Migrationsverkets möjligheter att skaffa boendeplatser till de asylsökande som behöver.

Ett antal anbud i 14 kommuner har utifrån en statistisk beräkningsmodell fått ett fiktivt ekonomiskt påslag om 180 kronor som påverkar rangordningen.

Utifrån modellen vill vi i största möjliga mån ta hänsyn till kommuner som redan idag tar ett oproportionerligt stort ansvar för asylmottagandet. Hur vi kommit fram till resultatet utifrån denna framtagna modell finns att läsa i särskild rapportPDF som publicerades i samband med förra underrättelsen den 12 maj 2015. Principerna kvarstår även om kommunlistanPDF ser annorlunda ut i denna underrättelse.

Vad är en underrättelse

  • Underrättelsen är endast en avsiktsförklaring om att gå vidare i upphandlingsprocessen. De anbud som gått vidare har klarat en första granskning. Innan avtal kan tecknas med en leverantör ska både en verksamhets- och teknisk besiktning genomföras. 

  • Underrättelsen garanterar inte ett avtal mellan en leverantör och Migrationsverket. Framtagen rangordning och behov av platser styr om ett avtal blir aktuellt.

  • I direktupphandling 9 inkom 205 anbud fördelat på anbudsgivande företag i hela Sverige. Av dessa gick 142 anbud vidare i upphandlingsprocessen. 63 anbud gick inte vidare.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.