2017-06-08

Möjlighet till längre uppehållstillstånd för barn och unga som studerar på gymnasiet

1 juni 2017 trädde nya bestämmelser i kraft som kan göra det möjligt för barn och unga som har sökt asyl att få ett längre uppehållstillstånd för att kunna fortsätta studera på gymnasiet.

Vilka omfattas av de nya bestämmelserna?

Läs mer om vem som omfattas av bestämmelserna

Hur ansöker man?

Migrationsverket handlägger ansökan med hjälp av den sökandes individuella studieplan. Den individuella studieplanen får man från sin skola.

Observera att den som har fått ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet ska besöka en av Migrationsverkets ansökningsenheter eller mottagningsenheter för att registrera sin ansökan. För att omfattas av bestämmelserna måste personen ha ansökt om asyl senast 24 november 2015.

Om den som vill ansöka om tillstånd för gymnasiestudier har sökt asyl och redan har haft sin utredning kommer Migrationsverket att be personen att komplettera sin ansökan genom att skicka in sin individuella studieplan. Om asylutredningen ännu inte har ägt rum går det bra att ta med sig sin individuella studieplan till asylutredningen.

Den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier vid ansökan om förlängning av sitt uppehållstillstånd.

Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier