2018-01-29

Fortsatt god tillgänglighet för ensamkommande barn trots färre ansökningsenheter

Från och med den 1 februari ska den som vill söka asyl i Sverige för första gången komma till ansökningsenheten i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Ensamkommande barn kommer kunna få sin ansökan om asyl registrerad på fler orter.

Färre människor söker asyl i Sverige idag, och de flesta lämnar redan idag in sin ansökan om asyl i någon av våra storstadsregioner Stockholm, Göteborg eller Malmö. Migrationsverket vill nu effektivisera ansökningsprocessen genom att bara ta emot nya asylansökningar på dessa tre orter.

Ensamkommande barn kommer dock även att kunna få sin ansökan om asyl registrerad i Boden, Umeå, Sundsvall, Örebro och Norrköping. Efter en första registrering kan det fördjupade ansökningssamtalet (som sker tillsammans med god man eller offentligt biträde) ske på annan ort.

Hitta adresser till Migrationsverket.