2018-06-29

Nytt material om gode mannens roll

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram ett informationsmaterial som på ett enkelt sätt förklarar den gode mannens roll i relation till andra aktörer.  

­— Vår förhoppning är att skrifterna ska fungera som en utgångspunkt för förbättrad dialog mellan aktörerna kring ensamkommande barn. För att undvika att barnen hamnar mellan stolar och inte får den hjälp de har rätt till, säger Sini Teng, projektledare för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares arvsfondsprojekt Min rätt - Din roll.

En av skrifterna riktar vänder sig direkt till barnen för att öka deras kunskap om vad en god man ska hjälpa dem med. (Denna skrift finns även översatt till arabiska, dari och tigrinja.) Tanken är också att göra barnen mer delaktiga i insatserna.

— Det faktum att ensamkommande barn inte har någon förälder här som kan tala för sitt barn sätter extra höga krav på de vuxna runtomkring dem. Att de fångar upp och är lyhörda för barnens behov och vilja. Sedan innebär inte delaktighet att barnet alltid kan få sin vilja igenom, men de ska bli lyssnade på, säger Elin Molander, projektledare Min rätt - Din roll.

Här kan du ladda ner eller beställa informationsmaterialet från Min rätt - Din rolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om projektet Min rätt - Din rolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster