2018-07-03

Information om nya gymnasielagen

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, träder i kraft den 1 juli. Från Migrationsverkets sida vill vi därför passa på att informera om den nya lagen och på vilket sätt kommunerna behöver förbereda sig utifrån Migrationsverkets perspektiv.

Migrationsverket bedömer att runt 9000 ungdomar omfattas av lagstiftningen. Från och med den 1 juli tar vi emot ansökningar, och det går att ansöka fram till och med den 30 september 2018. En ansökan görs genom att den sökande att fyller i en blankett som kommer att finnas tillgänglig.

Här finns informationen till sökande

En komplett ansökan ska innehålla en individuell studieplan eller motsvarande dokumentation från den skola där den sökande studerar eller har studerat. Det är därför angeläget att det även under sommarmånaderna finns personal vid skolan/kommunen som kan utfärda dessa underlag på begäran av den sökande. Det är också viktigt för den sökande att få veta vart han/hon ska vända sig om skolan håller stängt för att kunna få tag i dokumentationen.

Boende och ersättning under ansökningstiden

En person vars beslut om utvisning inte vunnit laga kraft har rätt till ekonomisk ersättning och boende via Migrationsverket enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).

Det här gäller personer som har överklagat sitt asylbeslut och dessutom har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Personen har också rätt till subventionerad vård enligt lagen (2008:344) om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl. Det som avgör ansvars- och ersättningsfrågorna är ifall de åberopade asylskälen för personen kvarstår.

Om personen har ett beslut om utvisning som vunnit laga kraft (inte längre går att överklaga) så kan personen under tiden som han/hon söker ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag, något som prövas och administreras av socialnämnden i den kommun där den sökande vistas.

Kommunen har rätt att få ersättning för det bistånd enligt LMA som kommunen då lämnar.

Läs mer om ersättning till kommuner

Den sökande har däremot inte rätt att bo kvar i Migrationsverkets boende, utan ska ordna boende på egen hand. I de fall där personen får svårt att klara sitt uppehälle får kommunen ge bistånd om det finns skäl för detta, enligt socialtjänstlagens 4 kap 2 §.

Boende och ersättning för den som har fått uppehållstillstånd

Regeringen har nyligen aviserat att kommunersättningsförordningen, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, kommer att anpassas till personer som har fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Det innebär att kommuner och landsting får ersättning för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya grunden.

Samma bestämmelser om ersättning kommer att gälla som för de nyanlända som omfattas av kommunersättningsförordningen. Ändringen i förordningen träder i kraft den 1 juli 2018.

Här kan du läsa om förändringen i förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som får uppehållstillstånd med nya gymnasielagen som grund kan ansöka om studiemedel. Mer information finns hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Personen har också rätt att arbeta så länge som uppehållstillståndet sträcker sig.

Läs mer hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomarna får själva välja var de ska bo/studera. Det sker alltså ingen anvisning till en namngiven kommun. Mer information om nya gymnasielagen finns på migrationsverket.se.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har också ett PM med frågor och svar där mer detaljerad information om ansvar och ersättningar finns.

Här hittar du SKLs PMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har några frågor kan du vända dig till Migrationsverkets kontaktcenter via telefon 0771-235 235 eller e-posta oss.